Mikä on Sininauha Oy?

Sininauha Oy on Sininauhasäätiön omistama, valtakunnallisesti toimiva päihde- ja mielenterveysehtoisen tuetun asumisen ammattilainen. Tuotamme asiakaslähtöistä, asumisyksikkömuotoista tuettua asumispalvelua sekä koteihin vietävää asumisen tukea ja neuvontaa. Tarjoamme siis paitsi asuntoja, mutta vahvistamme myös asiakkaidemme elämänhallintaa ja mahdollistamme arjen onnistumisia. 

Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 420 asuntoa ja 500 asiakasta Helsingin, Espoon, Vantaan, Tuusulan ja Kuuma -kuntien toimialueilla.  Yhtiön palveluksessa on noin 80 alan rautaista ammattilaista.

 

esitekuvake

Lue lisää sähköisestä esitteestämme!

 

 

 

Asuntoja ja asumisen tukea heikoimmassa asemassa oleville ihmisille

Sininauha Oy on kokonaan Sininauhasäätiön omistama yhtiö. Sininauhasäätiöllä on pitkä historia asunnottomien ja syrjäytyneiden ihmisten puolustajana. Me uskomme, että kaikki lähtee asunnosta: jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Sininauhasäätiö perustettiin vuonna 1957 tarjoamaan apua ja tukea asunnottomille ja päihde- sekä mielenterveysongelmaisille ihmisille. Kuuden vuosikymmenen toimintavuotensa aikana Sininauhasäätiö on antanut tuhansille asunnottomille mahdollisuuden omaan kotiin - erilaista vaikeista päihde-, talous ja mielenterveysongelmista tai mahdollisesta rikostaustasta huolimatta.  

Vuosikymmenten kuluessa Sininauhasäätiön toimintakenttä on laajentunut ja tarjottava palveluvalikko monipuolistunut. Nykyään toimintamme keskiössä ovat asiakaslähtöiset, räätälöidyt palvelut, joiden tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme ja asukkaillemme parempaa elämänlaatua ja arjen hallintaa erityisesti asumistaitojen kehittämisen kautta.

Asumisyksikköjä ja omaan kotiin tuotavia tukipalveluja

Sininauha Oy:lla työskennellään useiden eri asiakasryhmien kanssa. Toimimme sekä asumisyksiköissä että viemme tukipalveluja ja neuvontaa myös asiakkaan kotiin. Tarjoamme palveluratkaisuja asunnottomuuteen sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Asunto ensin -periaatteen mukaista asumista. periaatteen keskiössä on ajatus, että asunto on ensimmäinen askel ihmisen sosiaalisessa kuntoutuksessa. Katsomme, että on kestävämpää auttaa syrjäytynyttä saamaan kiinni elämästä kuin kääntää hänelle selkä. Kun asuminen on turvattu, yksilöllä on voimavaroja keskittyä myös muuhun kuntoutukseen. Elämän monimutakaisten ongelmien selvittelybn ensiaskel on pysyvä, turvallinen oma koti. Kadulla kuntoutuminen on vaikeaa.

Esimerkiksi Ruusulankatu 10 asumispalveluyksikössä olemme tarjonneet asiakaslähtöistä tukea lähes sadalle 1980-ja 1990-luvulla syntyneelle syrjäytyneelle nuorelle aikuiselle jo viiden vuoden ajan.Useimmilla heistä on ollut syviä päihde- ja mielenterveysongelmia.

Tavoitteenamme on myös mitata toimintamme vaikutuksia. Toisten elämänpolut vievät asunnoistamme ja tuetuista palveluistamme kohti itsenäistä asumista ja elämistä. Mutta onnistumista on sekin, että asukkaan elämänlaatu paranee ja arjen hallinnan palaset taas löytyvät. Yhteiskunnalliset säästöt ja inhimillinen, yksilölliset hyödyt kulkevat käsi kädessä.  Sininauha Oy:lle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Merkin käyttöoikeuden voi saada vain yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää.

Autamme unelmia toteutumaan

Toimintamme pohjalla on kristillinen arvokäsitys: jokainen elämä on tärkeä. Aina on toivoa.

Lähtökohtiamme ovat:

  • Usko uusiin mahdollisuuksiin ja yhdessä tekemiseen
  • Ihmisen itseisarvon puolustaminen ja kunnioittaminen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä
  • Jokaisen oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun
  • Suvaitsevaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa
  • Periksi antamattomuus arvojemme toteuttamisessa