Lausunto Ympäristöministeriölle: asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia

Sininauhasäätiö on antanut Ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista. 
JAA

Lausunto painottuu arvioimaan uuden lain edellytyksiä tehdä asumisneuvonnasta saavutettavampaa. Olemme huomioineet lausunnossa tarpeita, jotka nousevat asiakaskuntamme moninaisista asumistilanteisiin liittyvistä haasteista.

Yhteenveto näkemyksistämme:

  • Asumisen turvaaminen asumisneuvonnalla on hyödyllistä myös asunnottoman asunnonhakijan palveluna. Asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia. Palveluiden siilouttaminen asumisstatuksen mukaan synnyttää väliinputoamisia;
  • Palvelukatveeseen jäävien ihmisryhmien (mm. asunnottomat maahanmuuttajat, asunnottomat, joilla ei tarvetta tuettuun asumiseen) tilannetta tämä lakiesitys ei tällaisenaan paranna;
  • Poliittinen motivaatio asunnottomuuden ehkäisyyn ja poistamiseen vaihtelee eri kunnissa. Tämä luonnos ei toimi poliittisena ohjauksena, johon voisi vedota, jos kunta ei ole halukas edistämään asumisneuvonnan saatavuutta;
  • Eri toimijoiden tekemä asumisneuvonnallinen työ on asiakkaan kannalta vaikuttavampaa, jos palveluilla on yhteistä rajapintaa ja yhteistyötä. Rahoitukset eivät saisi ohjata ihmisiä erillisiin palvelulokeroihin.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista.