Niittykodin toiminta päättyi – Turku jää toistaiseksi ilman asunto ensin -asumisyksikköä

Sininauha Oy:n Niittykoti tarjosi tuettua asumista kerrallaan noin 40 asunnottomuutta kokeneelle henkilöille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä asumiseen liittyviä haasteita. Asunto ensin -mallilla toimineessa yksikössä saavutettiin erittäin hyviä tuloksia. Iso osa asukkaista eteni kuntoutumispolullaan ja yhteistyökumppanit arvostavat työtämme.
JAA

Turussa on asukasmäärään suhteutettuna toiseksi eniten asunnottomia Suomen kaupungeista, kaikkiaan noin 400 ihmistä (ARA:n tilasto vuodelta 2020). Vaikeaa asunnottomuutta kokeville ihmisille ei kaupungissa ole tarjolla riittävästi toimivia asumisratkaisuja. Sininauha Oy:n Niittykodin toiminnan päätyttyä Turussa ei tällä hetkellä ole ainuttakaan kaupungin alueella toimivaa asunto ensin -asumisyksikköä.

Tilanne ei kuitenkaan edusta turkulaisten yleistä tahtotilaa. Aula Researchin viime toukokuussa tekemän tutkimuksen mukaan 89 prosenttia turkulaisista pitää tärkeänä, että kaupunki pyrkii poistamaan asunnottomuuden kokonaan ja 64 prosenttia oli lisäksi sitä mieltä, että asunto on oikeus, jota ei tarvitse ansaita.

Tulokset kertovat asunto ensin -toimintamme vaikuttavuudesta

Niittykodin toiminta on ollut vaikuttavaa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Se on tarjonnut ensimmäisen askeleen kohti pysyvää asuntoa ihmisille, jotka ovat saattaneet kokea asunnottomuutta jopa useiden vuosien ajan.

”Nyt toiminnan päättymisestä johtuvista poismuutoista iso osa tarkoittaa muuttamista asumismuotoihin, kuten hajasijoitettuihin tukiasuntoihin tai päihteettömyyttä edellyttäviin asumisyksiköihin, joissa pärjäämiseen Niittykodin asukkailla ei kuntoutumispolun nykyisessä vaiheessa välttämättä ole valmiuksia”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Karvonen Sininauhasäätiö-konsernista.

Sininauha Oy:n Niittykoti tarjosi tuettua asumista kerrallaan noin 40 asunnottomuutta kokeneelle henkilöille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä asumiseen liittyviä haasteita. Asunto ensin -mallilla toimineessa yksikössä saavutettiin erittäin hyviä tuloksia: Vuoden aikana 46 prosenttia yksiköstä pois muuttamisista on ollut positiivisia eli asiakkaat pystyivät siirtymään hajasijoitettuun asuntoon tai päihteettömään yksikköön. Muista poismuutoista 36 prosenttia on ollut ”neutraaleja” eli asiakkaat on siirtyneet esimerkiksi päihdekuntoutukseen.

Juuri valmistuneen laajan yhteistyökumppanitutkimuksemme mukaan tahot, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä Turussa, ovat arvostaneet työmme vaikuttavuuden ohella erityisesti sitä, että noudatamme toiminnassamme asunto ensin -periaatetta ja että ajatus ihmisarvon jakamattomuudesta näkyy työotteessamme.

Vähintään puolet tuotosta käytetään asunnottomuuden vähentämiseen

Sininauha Oy:n omistaa kokonaan vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen Sininauhasäätiö. Sininauha Oy on yhteiskunnallinen yritys, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja että voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Sininauha Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan tilikauden voitosta vähintään puolet maksetaan osinkoina Sininauhasäätiölle.

”Säätiö käyttää saamansa varat asunnottomuuden poistamiseen tarkoitettuun kehittämistyöhön ja matalan kynnyksen toimintaan, kuten päiväkeskuksiin, sekä asuntojen hankkimiseen asunnottomia varten”, kertoo Karvonen.