Palvelujohtaja Sanni Joutsenlahden tehtävänimike muuttuu liiketoimintajohtajaksi

JAA

Sininauhasäätiö-konsernin johtoryhmän jäsenen, palvelujohtaja Sanni Joutsenlahden tehtävänimike muuttuu 1.3.2022 lähtien. Uusi tehtävänimike on liiketoimintajohtaja, mikä kuvaa paremmin hänen vastuualuettaan Sininauha Oy:n toiminnasta vastaavana johtajana. Tehtävänimike on lisäksi linjassa alan muiden toimijoiden käyttämien tehtävänimikkeiden kanssa. Kuten tähänkin asti, Joutsenlahti toimii myös jatkossa konsernin varatoimitusjohtajana.