REKRY: Ohjaaja starttaavaan päihdepalveluiden toimintaan Tampere

JAA

Oletko sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja olet kiinnostunut tekemään työtä kuntouttavalla ja asiakaslähtöisellä otteella sekä luomaan uutta toimintaa?

Tule työskentelemään kanssamme työyhteisöön, jossa pääset tekemään työtä omalla persoonallasi. Toimintamme ja kehittämisen keskiössä ovat asiakkaamme ja työyhteisömme vahvuuksia ovat työn merkityksellisyys, arvomaailma ja yhteisöllisyys. Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen on meillä yksi strategisista painopisteistä ja tässä avaintekijänä on laadukas johtaminen ja esihenkilötyö. Asiakas- ja johtamislupauksemme keskiössä on ihminen ja ihmisyys, sen vahvistaminen ja kunnioittaminen.

Haemme nyt OHJAAJAA päihdepalveluihin Tampereelle uuteen avattavaan yksikköön

Avohuumehoidon peruspalveluun sisältyvät esimerkiksi asiakkaan tukeminen hänen tarvitsemiensa palvelujen (opioidi-korvaushoitoa sekä katkaisu- ja avohoitoa), etuuksien ja verkostojen kanssa sekä päihde- ja mielenterveyshäiriöiden psykososiaalinen tuki ja vahva kuntouttava työote. Psykososiaalista hoitoa järjestetään asiakkaille omaohjaaja- ja ryhmämuotoisten keskustelujen kautta sekä yhteisömuotoisen toiminnan kautta. Koska toiminto on starttaava, työ sisältää alussa vahvasti jalkautuvaa markkinointia mahdollisille asiakkaille, jalkautuvaa naapurustotyötä klinikan naapurustoon sekä klinikan toimintamallien kehittämistä ja vakiinnuttamista.

Päihdepalveluiden ohjaajana työnkuvaasi kuuluu korvaushoidon toteuttaminen sekä katkaisu- ja avohoidon tuottaminen asiakkaille, asiakkaiden elämäntilanteen kartoittamista sekä hoitojen suunnittelua. Tämän lisäksi isona osana palveluita on lääkkeetön hoito esimerkiksi ryhmien sekä yhteisöllisyyden muodossa. Pääset kohtaamaan ihmiset heidän elämänsä kääntöpisteessä, joten luottamuksen saaminen ja ihmisen lukeminen, jotta voit tarjota heille heidän tarvitsemaansa tukea, on erityisen tärkeässä roolissa.

Tehtävään valittavalla henkilöltä vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista pätevyyttä (esim. sairaanhoitaja tai lähihoitaja).

Odotamme sinulta:

 • Kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä ja huumehoidosta
 • Hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä kuunnella
 • Ymmärrystä haittoja vähentävästä työotteesta
 • Oma-aloitteisuutta
 • LOVE-lupien voimassaoloa
 • Ajokortti

Lisäksi luemme eduksi mahdollisuuden oman auton käyttöön sekä kokemuksen ryhmän ohjauksesta.

Tarjoamme sinulle:

 • Mielenkiintoisen ja merkityksellisen työtehtävän, jossa pääset luomaan uutta toimintaa ja vaikuttamaan omaan työnkuvaasi
 • Kehittämismyönteisen ja innostavan työyhteisön, jossa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen esimerkiksi systemaattisella perehdytysprosessilla, konsernin sisäisillä koulutuksilla, tukemalla omaehtoista koulutusta, työnkiertomahdollisuudella ja mahdollistamalla jokaiselle työntekijälle 7 palkallista koulutuspäivää/vuosi
 • Työyhteisön, jossa työhyvinvointi, työturvallisuus ja yhdenvertainen toiminta ovat henkilöstötyön keskiössä
 • Säännölliset kehittämis- ja virkistyspäivät ja työnohjaus
 • Käytössämme on myös ePassin kulttuuri- ja liikunta-, työmatka- ja lounas- ja hyvinvointietuus sekä kattavat työterveyshuollon palvelut.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikönpäällikkö Tuire Ellilä. Tuiren tavoitat 24.4. klo 12–13, 26.4. klo 14–15, 28.4. 11-12. puh. 044-362 2105 tai tuire.ellila@sininauhakoti.fi.

Tehtävää voit hakea 14.5.2023 mennessä tämän linkin kautta. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä!