Sininauha Oy:n asumispalveluyksikkö Ruusulankatu 10 täyttää 10 vuotta

Helsingin Töölössä Ruusulankadulla sijaitseva, asunto ensin -periaatetta noudattava asumispalveluyksikkö on nyt lokakuussa ollut toiminnassa 10 vuotta. Se tarjoaa tuettua asumista noin 90:lle helsinkiläiselle, jotka ovat kokeneet vaikeaa asunnottomuutta.
JAA

Sininauha Oy:n Ruusulankatu 10 -asumispalveluyksikön asunnot on tarkoitettu pääosin helsinkiläisille päihde- ja/tai mielenterveystaustaisille henkilöille, joilla on asumisen onnistumiseen liittyviä pitkäaikaisia haasteita. Asuminen Ruusulankadulla on tuettua asumista, jossa asukkaiden arjen ja elämän hallintaa vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuella. Henkilökunta on paikalla yksikössä vuorokauden ympäri.

Ruusulankadun asumispalveluyksikköön kohdistui paljon kritiikkiä sen toiminnan alkuaikoina. Erityisesti naapurusto oli huolissaan yksikön vaikutuksista lähiympäristöön.

”Asuinalueen rauhallisuus, turvallisuus ja viihtyisyys ovat meille tärkeitä tavoitteita. Yksikkö onkin vuosien mittaan kehittänyt ja ottanut käyttöön erilaisia naapurusto- ja ympäristötyön toimintatapoja sujuvan yhteiselon varmistamiseksi”, sanoo Sininauhasäätiö-konsernin palvelutuotannon liiketoimintajohtaja Sanni Joutsenlahti.

Käytännössä naapurustotyö tarkoittaa esimerkiksi säännöllisesti järjestettäviä naapurustoiltoja asukkaille, yrityksille ja muille alueen toimijoille, joissa kuulla käsitellä naapuruston mielipiteitä, huolenaiheita ja kehitysehdotuksia sekä etsiä yhdessä ratkaisuja. Naapuruston toivotaan myös olevan matalalla kynnyksellä yhteydessä yksikköön. Ympäristötyö puolestaan tarkoittaa esimerkiksi, että yksikön työntekijät ja asukkaat kiertävät yksikön lähiympäristössä, hoitavat yksikön istutuksia, keräävät roskia ja tilaisuuden tullen myös vaihtavat kuulumisia naapuruston kanssa.

”Ymmärrys esimerkiksi riippuvuussairauksia kohtaan on yhteiskunnassa myös yleisesti lisääntynyt, mikä sekin on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että toimintaamme suhtaudutaan tänään myönteisemmin. Asunnottomuus nähdään yleisesti vaikeana yhteiskunnallisena ongelmana, ja asunto ensin -malli tarjoaa siihen ratkaisun”, toteaa Joutsenlahti.

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö on ollut mukana kehittämässä Suomessa tällä hetkellä käytössä olevaa, tutkitusti ja tunnustetusti vaikuttavaa asunto ensin -mallia, jonka rooli asunnottomuuden vähentämisessä on ratkaisevan tärkeä.

”Kun tavoitellaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta vaikuttavaa asunnottomuus- ja päihdetyötä, ei puhuta pelkästä katosta pään päällä, vaan myös asumisen turvaamisesta ja muista tukimuodoista ja palveluista sekä niiden saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Meidän toimintaamme sisältyvät kuntoutumista ja arjen hallintaa tukevat toiminnot ovat ensimmäinen askel kuntoutumis- ja asumispolulla etenemiseen sen jälkeen, kun asuminen on ensin turvattu”, sanoo Ruusulankatu 10:n yksikönpäällikkö Suvi Komu.

Lisätiedot:

Liiketoimintajohtaja Sanni Joutsenlahti, Sininauha Oy
sanni.joutsenlahti@sininauhakoti.fi
puh. 040 764 9105

 

Yksikönpäällikkö Suvi Komu, Sininauha Oy
suvi.komu@sininauhakoti.fi
puh. 050 409 4020