Asunnottomuus voi yleistyä koronaviruksen seurauksena, päihteiden käyttäjät riskiryhmää

JAA

Mediatiedote 7.5.2020, julkaistu ePressissä.

Covid-19-pandemia vaikuttaa väestöön epätasa-arvoisesti: se heikentää etenkin jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevien asunnottomien ja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien tilannetta. Sininauhasäätiö muistuttaa, että kriisin seurauksena asunnottomuus voi jopa yleistyä.

Mahdollinen asunnottomien määrän kasvu voi liittyä etenkin vakaviin päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Koronapandemian seurauksena päihteiden saatavuus katukaupoissa on heikentynyt, minkä takia kovista vieroitusoireista ja riippuvuudesta kärsivät päihteiden käyttäjät ovat siirtyneet erilaisiin korvikkeisiin. Korvikkeiden määrän onkin kerrottu pandemian seurauksena lisääntyneen.

”Korvikkeet aiheuttavat erilaisia terveysongelmia, kuten suoni- ja ihotulehduksia, myrkytysoireita ja jopa amputaatioita”, kertoo Sininauhasäätiö-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.

Korvikkeiden määrän lisäksi myös päihteiden hinta katukaupassa on noussut.

”Kun päihdeongelmasta kärsivä punnitsee, käyttääkö rahat kalliiseen päihteeseen vai ruokaan ja asumiseen, vastaus on valitettavan selvä.”

Koska avun ja tuen saaminen on koronarajoitusten takia vaikeutunut, on päihdeongelmista kärsivillä kohonnut riski päätyä häädön kautta asunnottomaksi ja syrjäytyä entistä vakavammin.

”Kun asunnottomuus- ja päihdetoimijat avaavat ovensa, tilanteen vakavuus alkaa valjeta toden teolla”

Suomen hallituksen asettamien rajoitusten seurauksena moni asunnottomille ja päihteidenkäyttäjille tukea antava taho on joutunut supistamaan toimintaansa, kuten rajoittamaan päiväkeskusten aukiolo- ja asiakasmääriä. Näin on tehnyt myös Sininauhasäätiö, joka hallituksen ohjeiden mukaisesti on pyrkinyt suojaamaan riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita covid-19-viruksen vakavilta seurauksilta. Riskiä vakavaan taudinkuvaan lisäävät muun muassa päihteiden käyttö, opioidien ja bentsodiatsepiinin käyttö, korvaushoito, tupakointi ja krooniset sairaudet.

”Asiakkaiden mahdollisuudet ruokailuun, peseytymiseen ja sairauksien hoitoon ovat totta kai heikentyneet kriisin aikana, vaikka olemmekin lisänneet kadulla tapahtuvaa työtämme. Olemme koko ajan pyrkineet säilyttämään kontaktin asiakkaisiin ja tarjonneet apua sitä tarvitseville, rajoitusten puitteissa”, Karvonen kertoo.

Kun Suomen hallitus 4.5.2020 ilmoitti rajoitusten asteittaisesta purkamisesta, myös Sininauhasäätiö ryhtyi valmistautumaan toiminnan hallittuun avaamiseen.

”Seuraamme ja noudatamme viranomaisohjeita. Tavoitteena on muun muassa avata päiväkeskukset pian normaalisti, jotta apua voidaan tarjota entistä laajemmalle ryhmälle”, Karvonen sanoo.

Ruuhkaa ei silti välttämättä ole odotettavissa.

”Kun asunnottomien ja päihteidenkäyttäjien kanssa työskentelevät avaavat taas ovensa, tilanteen vakavuus selviää toden teolla. Meillä on huoli siitä, että koronapandemia on syrjäyttänyt asiakkaita niin, etteivät kaikki selviydy takaisin edes matalimman kynnyksen palveluihin”, toteaa Karvonen.

Heikentyvä kansantalous tuottaa myös omat haasteensa etenkin, kun samanaikaisesti tarve entistä jämäkämmälle tuelle kasvaa.

”Toivomme, että asunnottomien, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tarve palveluille huomioidaan taloudellisesti myös jatkossa. Jos mahdollisuutemme auttaa ja tukea näitä ihmisiä heikentyvät, on vaarana paitsi inhimillisen kärsimyksen, myös lieveilmiöiden kasvu. Silloin lasku tulee olemaan suuri.”

Näin Sininauhasäätiö on auttanut asunnottomia ja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä koronapandemian aikana:

  • Aukiolojen ja asiakasmäärien rajoituksesta huolimatta päiväkeskuksissa on ollut mahdollisuus peseytyä, saada puhtaita vaatteita ja eväspusseja. Myös henkilökohtaista tukea ja saattoapua palveluihin on ollut tarjolla.
  • Illusia-päiväkeskuksessa ja Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipisteessä on tarjottu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa lämmin ateria päivittäin 24.4. alkaen.
  • Työntekijät ovat jalkautuneet kaduille etsimään ja kohtaamaan apua tarvitsevia ihmisiä. Kaduilla on jaettu muun muassa ruokakasseja ja puhtaita pistovälineitä.
  • Asumis- ja päihdepalveluita, kuten tuettua asumista ja korvaushoitoa, tarjoava Sininauha Oy on jatkanut asiakkaidensa tukemista kriisin aikana.
  • Käyttöön on otettu digialustoja kouluttamiseen ja informaation jakamiseen. Digialustoilla tapahtuva toiminta jää osaksi arkea myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Kimmo Karvonen, toimitusjohtaja, Sininauhasäätiö-konserni
kimmo.karvonen@sininauhasaatio.fi / 040 505 2158

Ella Saranpää, viestinnän asiantuntija, Sininauhasäätiö-konserni
ella.saranpaa@sininauhasaatio.fi / 045 7673 4970

 

Sininauhasäätiö-konserni – avain kotiin ja tukeen. Sininauhasäätiö-konserni on arv­opohjainen asunnottomuuden ja päihdetyön asiantuntija. Konsernin muodostavat vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen säätiö sekä asumis- ja päihdepalveluita tuottava Sininau­ha Oy. Yhdessä tarjoamme asiakkail­lemme avaimen kotiin ja tukeen.

Meillä työskentelee yli 160 alansa ykkösammattilaista, usealla paik­kakunnalla: Pääkaupunkiseudulla, sen kehyskunnissa ja Turun alueella. Vaikutamme aktiivisesti sekä ruo­honjuuritasolla että yhteiskunnassa. Olemme Sininauhaliiton jäsenjärjestö, ja meillä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki.
sininauhasaatio.fi ja sininau­hakoti.fi