Asumisen periaatteet

Aktiivista, arjen hallintaa vahvistavaa tuettua asumista. Sekä Asunto ensin -periaatteen mukaista että päihteetöntä asumista.

Haluatko asukkaaksi Sininauhaan?

Oletko vailla kotia? Pitkäaikaisesti asunnoton, kärsitkö mielenterveys- tai päihdeongelmasta? Me Sininauhassa tarjoamme sinulle tuettua asumista.

Kaikki alkaa asunnosta, omasta kodista. Tuemme arjen eri tilanteissa. Sininauhan asunnoissa sinun tukenasi on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilöstömme. Riippuen siitä missä asunto on, tukea on tarjolla joko vuorokauden ympäri tai arkipäivisin.

Sininauha Oy on valtakunnallisesti toimiva päihde- ja mielenterveysehtoisen tuetun asumisen ammattilainen. Vahvistamme asiakkaidemme elämänhallintaa ja mahdollistamme arjen onnistumisia. Tuotamme asiakaslähtöistä, asumisyksikkömuotoista tuettua asumispalvelua, kotiin vietävää asumisen tukea ja neuvontaa sekä päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Palvelumme:

  • Asumisyksikkömuotoinen Asunto ensin -periaatteen mukainen asuminen
  • Asumisyksikkömuotoinen päihteetön tuettu asuminen
  • Asiakkaan omaan kotiin vietävät tuetun asumisen palvelut
  • Päivätoiminta ja kuntouttava työtoiminta mielenterveyskuntoutujille
  • Asuinaluetyö eli yksiköiden ympäristössä työskentelevien yrittäjien, eri toimijoiden ja naapuruston kanssa tehtävä yhteistyö
  • Suvaitsevaisuuden lisääminen, asenteisiin ja ennakkoluuloihin vaikuttaminen sekä pelkojen vähentäminen, esimerkiksi turvallisuus ja asiantuntijaluennot.

Vuokraamme asiakkaalle asunnon vuokramarkkinoiden tapaan. Asuntoon sovelletaan huonevuokralakia itsemääräämis- ja kansalaisoikeuksineen. Sininauha Oy:llä on sekä täysin päihteettömiä että päihteet sallivia, Asunto ensin -periaatteella toimivia asuntoja. Asunto ensin -periaatteen taustalla on näkemys, että ensin muuttuu päihteidenkäyttäjän käyttäytyminen ja vasta sen jälkeen päihteiden käyttö: muutos alkaa omasta asunnosta.

Ei ole yhtä ainoaa tapaa kuntoutua ja päästä eroon päihteistä. Käytössämme on useita asiakaslähtöisiä toimintamalleja, joista ammattitaitoinen henkilökunta auttaa löytämään parhaiten soveltuvan. Me Sininauhassa katsomme, että asunto on ensimmäinen askel ihmisen sosiaalisessa kuntoutumisessa. Kun asuminen on turvattu, yksilöllä on voimavaroja keskittyä myös muuhun kuntoutukseen. Turvallisuuden tunteen kasvaessa ja arkitaitojen karttuessa vuokra-asunto alkaa tuntumaan omalta kodilta.

Sininauhassa asuvalla on mahdollisuus osallistua ympäristötyöhön ja hänelle voidaan maksaa siitä työosuusrahaa. Tehtävät vaihtelevat ympäristön siivoamisesta puutarhan hoitoon ja lahjoitusvaatteiden lajitteluun.

Aktiivista arkea Sininauhassa

Haluamme tarjota asukkaillemme mahdollisuuden aktiiviseen arkeen. Sininauhassa asuvalla on mahdollisuus osallistua ympäristötyöhön ja hänelle voidaan maksaa siitä työosuusrahaa. Tehtävät vaihtelevat ympäristön siivoamisesta puutarhan hoitoon ja lahjoitusvaatteiden lajitteluun. Tarjoamme myös mahdollisuuksia kouluttautua verto- ja vertsitoimintaan. Vertaistoimintaryhmissä on mahdollisuus myös oppia uutta: kokata yhdessä, hankkia ensiapukoulutusta tai vaikka siirtyä työkokeiluun.

Asukkaamme ovat myös lämpimästi tervetulleita omistajakonsernimme Sininauhasäätiön ylläpitämiin matalan kynnyksen päiväkeskuksiin, jotka toimivat avoimen olohuonene tavoin. Päiväkeskukset tarjoavat  monipuolista yhteistä tekemistä ja niissä on myös mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa arjen asioihin.