Asunto ensin 2.0

Olemme Asunto ensin 2.0 -mallin edelläkävijä ja testilaboratorio.

Tästä Asunto ensin -mallissa on kyse

Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jo 80-luvulta alkaen. Etenkin pitkäaikaisasunnottomuuden hoidossa on saatu aikaan maailmanlaajuisesti upeita tuloksia: Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus vähenee edelleen. Tämä on vaatinut sekä tehokasta asunnottomuuspolitiikkaa että asunnottomuustoimijoiden ennakkoluulotonta työtä.

Asunto ensin -malli on ollut keskeinen asunnottomuuden vähentämisessä.

Mallissa asunnottomalle hoidetaan ensin asunto, ja sitten vasta mietitään muita tukitoimia, joita ihminen mahdollisesti tarvitsee. Päihteidenkäyttö ei estä asunnon saantia, ja mallissa pyritään turvaamaan asumisen pysyvyys.

Myös Sininauhasäätiö-konserniin kuuluva Sininauha Oy on toteuttanut Asunto ensin -mallia jo vuosien ajan.

Asunto ensin 2.0 on ratkaisu yhä hankalampiin tilanteisiin

Kun maailma muuttuu, pelkkä Asunto ensin -malli ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Jo nyt Sininauha Oy:ssä on huomattu, että asiakaskunta voi yhä huonommin, päihdeongelmat ovat yhä vakavampia ja asiakkaat entistä nuorempia.

Asunto ensin -mallia on kehitettävä yhä tehokkaampaan suuntaan – siis vastaamaan aiempaa paremmin asiakkaan tarpeisiin, oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla.

Näin Asunto ensin 2.0 toimii

Sininauha Oy:ssä lähdettiin testaamaan ja kehittämään entistä parempia ja tehokkaampia ratkaisuja asunnottomuuden hoitamiseksi. Testilaboratorio syntyi Ruusulankadun asumisyksikköön, jossa Asunto ensin 2.0 -mallia on kehitetty asukkaiden ja henkilöstön kanssa parin vuoden ajan. Tosin aluksi projekti kulki työnimellä Valvojasta valmentajaksi, rinnalla kulkijaksi.

Muutostyössä isona tukena oli Muutoslaboratorio.

Mm. nämä muutokset tehtiin:

Aiemmin henkilöstön ja asukkaiden välillä oli lasiseinä – kirjaimellisesti. Sen purkaminen oli iso askel kohti parempaa vuorovaikutusta ja hierarkioiden radikaalia purkua.

Asukkaat kohdataan nyt samassa tilassa, rinnalla kulkien. Henkilöstö on jatkuvasti läsnä asukkaiden arjessa.

Lisäksi asukkaille järjestetään entistä enemmän mielekästä tekemistä ja työtoimintaa – näin asukkaat oppivat ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Palveluita tuodaan asiakkaiden luo, eikä odoteta, että asiakas saapuisi palvelun luo. Asukkaita ja näiden toiveita kuullaan esimerkiksi yhteisökokouksissa.

Näin malli paransi Ruusulankadun meininkiä:

  • Asukkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys on parantunut.
  • Monipuolista, mielekästä tekemistä on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa ja tähän osallistuu aiempaa enemmän asukkaita.
  • Asukkaiden tarvitsemien palveluiden käyttöaste kasvaa, kun palvelut tulevat asukkaan luo eikä toisinpäin.
  • Se, että asukas on keskiössä todella tarkoittaa sitä. Ei pelkkää sanahelinää.
  • Henkilöstön vuorovaikutustaidot ovat yhä paremmat ja yksikössä todella osataan kehittää.

Kysy lisää Asunto ensin 2.0:sta:

Elina Liikanen, asiakastyön asiantuntija, elina.liikanen@sininauhakoti.fi

Sanni Joutsenlahti, palvelujohtaja, sanni.joutsenlahti@sininauhakoti.fi