Sininauhan naapurustotyö

Hyvän naapuruuden puolesta!

Haluamme olla hyviä naapureita

Sininauha Oy:n asumisen palvelujen arkeen kuuluu aktiivinen työ haittojen ja häiriöiden vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisevä työ naapurisovun vahvistamiseksi. Tämän lisäksi jokaisessa yksiköissämme on päivystysnumero, johon voi soittaa akuuteissa häiriötilanteissa, jotka koskevat asumispalveluyksikköä (esimerkiksi meteli). Rikosepäilyissä on soitettava yleiseen hätänumeroon 112.

Yksikkökohtaiset päivystävät numerot löytyvät helposti tästä: Päivystysnumerot.

Asumisyksiköiden lähialueilla esiintyviin mahdollisiin häiriöihin puututaan aktiivisesti ja tavoite on, että ympäristö pysyy kaikille viihtyisänä ja rauhallisena.

Säännöllisillä ympäristökierroksilla siistitään lähiympäristöä, tyhjennetään neulojen kierrätyspisteitä, kuunnellaan aluuen naapurien ja yrittäjien kuulumisia ja kerrotaan Sininauha Oy:n ajankohtaisista asioista naapureille.

Sininauha Oy:n arkeen kuuluu aktiivinen työ haittojen ja häiriöiden vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisevä työ naapurisovun vahvistamiseksi. Asukkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Haluamme myös, että asumisyksiköidemme naapurusto voi hyvin ja tuntee meidät sekä toimijana että hyvänä naapurina. Arvostamme jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuruston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa.

Keskustelemme jokaisen Sininauhan asuntoon muuttavan kanssa siitä, kuinka oman kodin ympäristö otetaan huomioon ja millaiseen naapurustoon hän on muuttamassa. Verkostoidumme mielellämme kaikkien niiden tahojen kanssa, jota toimintamme koskettaa: asukkaiden, naapuruston, asukasyhdistysten, koulujen, päiväkotien, iltapäiväkerhojen, terveysasemien, alueen yrittäjien, virastojen, laitosten ja viranomaisten kanssa. Pidämme yllä asuinalueiden siisteyttä, huolehdimme turvallisuudesta ja järjestämme yhteisiä tapahtumia.

Asumisyksiköiden lähialueilla esiintyviin mahdollisiin häiriöihin puututaan aktiivisesti ja tavoite on, että ympäristö pysyy kaikille viihtyisänä ja rauhallisena.

Säännöllisillä ympäristökierroksilla siistitään lähiympäristöä, tyhjennetään neulojen kierrätyspisteitä, kuunnellaan alueen naapurien ja yrittäjien kuulumisia ja kerrotaan Sininauha Oy:n ajankohtaisista asioista naapureille.

Mitä naapurustotyö käytännössä on Sininauha Oy:n asumisyksiköissä?

  • Kannustamme naapurustoa tekemään aktiivisesti yhteistyötä ja ilmoittamaan mahdollisista häiriöistä saman tien yksiköiden päivystäviin numeroihin
  • Lähialueella tehtävä jalkautuva ympäristötyö: korttelikierrokset yhdessä asukkaiden kanssa.
  • Järjestyshäiriöihin puuttuminen: yöllinen musiikinsoitto, kovaääninen meteli asumisyksikön tiloissa ja piha-alueella.
  • Naapureiden kanssa tehtävä yhteistyö: säännölliset kokoukset Hyvä Naapuri –verkoston ja alueen yrittäjien kanssa.
  • Näpistyksiin puuttuminen poliisin antamien ohjeiden mukaan.
  • Työntekijöiden lisäksi myös asukkaita kannustetaan osallistumaan ympäristötyöhön.
  • Yhteistyö poliisin kanssa.
  • Tiedottaminen, luennot, avoimet ovet, yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat.
  • Raportointi, tilastointi, toiminnan arviointi ja kehittäminen, avoin viestintä.

Naapurustotyö vähentää merkittävästi häiriöitä

Vastaamme naapureiden yhteydenottoihin ja puutumme tietoomme tuleviin asukkaiden aiheuttamiin häiriöihin välittömästi. Yksiköissämme tehdään jatkuvasti yhteistyötä poliisin kanssa. Yhteistyön ansiosta pystymme puuttumaan esimerkiksi näpistyksiin ja pyörävarkauksiin sekä vaikuttamaan tekijöiden kiinnijäämiseen.

Kokemuksemme mukaan naapuruston ja yksiköiden asukkaiden tutustuminen toisiinsa vaikuttaa merkittävästi asenteisiin ja hälventää yleisiä ennakkoluuloja. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja, joilla asukkaamme ja heidän naapurinsa ymmärtäisivät toisiaan ja kokisivat alueen turvalliseksi elää. Ota rohkeasti yhteyttä yksikköömme, jos olet Naapurimme ja haluat olla mukana kehittämässä kanssamme hyvää naapuruutta. Yksiköiden numerot löytävät tästä linkistä.

Naapurustotyötä kehitetään myös Sininauhasäätiön Koti kaikille -toiminnassa, jonka naapurustotyöntekijöiden yhteystiedot löydät toiminnan sivuilta.

Yhteydenottolomake

Naapurusto on meille tärkeä ja haluamme olla mukana edistämässä hyviä naapurisuhteita, asumisviihtyvyyttä ja asumisturvallisuutta. Haluamme olla helposti tavoitettavissa ja kuulla naapurustoa.

Voit ilmoittaa meille naapurustossa ilmenneestä häiriöstä yhteydenottolomakkeella. Ilmoituksessa on hyvä kertoa mahdollisimman tarkkaan tapahtuman laatu ja ajankohta sekä mitä ja missä on tapahtunut. Muistathan, että hätätilanteessa tulee aina soittaa 112 sekä kiireettömissä esimerkiksi omaisuuteen kohdistuvissa asioissa tulee ensisijaisesti tehdä rikosilmoitus.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen tästä