Sininauhan naapurustotyö

Ennaltaehkäisevä naapurustotyö lisää asuinalueen asumisturvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä.

Haluamme olla hyviä naapureita

Sininauha Oy tekee aktiivista työtä haittojen ja häiriöiden vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisevän naapurisovun vahvistamiseksi. Asukkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Haluamme myös, että asumisyksiköidemme naapurusto voi hyvin ja tuntee meidät sekä toimijana että hyvänä naapurina.  Jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuriston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa kutsumme ympäristötyöksi.

Keskustelemme jokaisen Sininauhan asuntoon muuttavan kanssa siitä, kuinka oman kodin ympäristö otetaan huomioon ja millaiseen naapurustoon hän on muuttamassa. Huolehdimme asuinalueista yhdessä kaikkien niiden tahojen kanssa, jota toimintamme koskettaa: asukkaiden, naapuruston, asukasyhdistysten, koulujen, päiväkotien,iltapäiväkerhojen, terveysasemien, alueen yrittäjien, virastojen, laitosten ja viranomaisten kanssa. Pidämme yllä asuinalueiden siisteyttä, huolehdimme turvallisuudesta ja järjestämme yhteisiä tapahtumia.

Asumisyksiköiden lähialueilla esiintyviin mahdollisiin häiriöihin puututaan aktiivisesti ja tavoite on, että ympäristö pysyy kaikille viihtyisänä ja rauhallisena.

Säännöllisillä ympäristökierroksilla siistitään lähiympäristöä, tyhjennetään neulojen kierrätyspisteitä, kuunnellaan aluuen naapurien ja yrittäjien kuulumisia ja kerrotaan Sininauha Oy:n ajankohtaisista asioista naapureille.

 

Mitä naapurustotyö käytännössä on Sininauha Oy:n asumisyksiköissä?

  • Kannustamme naapurustoa tekemään aktiivisesti yhteistyötä ja ilmoittamaan mahdollisista häiriöistä saman tien 24/7 -päivystäviin infonumeroihin
  • Välitön vastaaminen kaikkiin palautteisiin ja yhteydenottoihin ympäri vuorokauden.
  • Lähialueella tehtävä jalkautuva ympäristötyö: korttelikierrokset yhdessä asukkaiden kanssa.
  • Järjestyshäiriöihin puuttuminen: yöllinen musiikinsoitto, kovaääninen meteli asumisyksikön tiloissa ja piha-alueella.
  • Naapureiden kanssa tehtävä yhteistyö: säännölliset kokoukset Naapuri –verkoston ja alueen yrittäjien kanssa.
  • Näpistyksiin puuttuminen poliisin antamien ohjeiden mukaan.
  • Työntekijöiden lisäksi myös asukkaita kannustetaan osallistumaan ympäristötyöhön.
  • Yhteistyö poliisin kanssa.
  • Tiedottaminen, luennot, avoimet ovet, yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat.
  • Raportointi, tilastointi, toiminnan arviointi ja kehittäminen, avoin viestintä.

Naapurustotyö vähentää merkittävästi häiriöitä

Vastaamme naapureiden yhteydenottoihin heti ja puutumme asukkaiden aiheuttamiin häiriöihin välittömästi. Yksiköissämme tehdään jatkuvasti yhteistyötä poliisin kanssa, toiminnalla on ollut myönteinen vaikutus asuinalueiden turvallisuuteen. Yhteistyön ansiosta pystymme puuttumaan nopeasti näpistyksiin ja pyörävarkauksiin sekä vaikuttamaan tekijöiden kiinnijäämiseen.

Kokemuksemme mukaan naapuruston ja yksiköiden asukkaiden tutustuminen toisiinsa vaikuttaa merkittävästi asenteisiin ja hälventää yleisiä ennakkoluuloja. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja, joilla asukkaamme ja heidän naapurinsa ymmärtäisivät toisiaan ja kokisivat alueen turvalliseksi elää. Ota rohkeasti yhteyttä naapurustotyöntekijäämme, jos olet Naapurimme ja haluat olla mukana kehittämässä kanssamme hyvää naapuruutta.

 

Ota yhtettä:

Yksiköiden numerot löytävät tästä linkistä.

Paula Ahonen

Naapurustotyöntekijä

Puh. 046 603 1105