Linnakoti – Turku

Linnakoti tarjoaa tuettua tilapäisasumista sekä räätälöityä apua arjen- ja elämänhallinnan vahvistamiseen.

Tuettua tilapäisasumista Turussa 

Linnakodin tilapäismajoitusyksikössä tarjotaan räätälöityä tukea asunnottomuutta kokeville ja asunnottomuusuhan alla olleille asiakkaille. Tilapäismajoitusyksikkö on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi polulla pois katuasunnottomuudesta kohti pysyvämmän asumisratkaisun löytymistä. 

Asiakkaat ohjautuvat Linnakodin yksikköön Turun sosiaalitoimen kautta. Asiakkaiden kanssa ei tehdä varsinaisia vuokrasopimuksia, vaan Turun kaupunki hankkii majoituksen ja palvelun vuorokausiperusteisesti. Yksikössä on 25 asiakaspaikka ja se sijaitsee Turussa osoitteessa Linnankatu 39. 

Linnakodin toiminnan tarkoituksena on parantaa ja vakiinnuttaa asiakkaiden asumisen onnistumisen edellytyksiä. Toiminnan avulla pyritään säilyttämään ja vahvistamaan asiakkaiden toimintakykyä, ohjaamaan heitä palveluiden ja etuuksien piiriin sekä katkaisemaan asunnottomuuden kierre.  

Tarpeen mukaan arvioimme myös asiakkaan asumisen taitoja ja tuemme häntä pysyvämmän ja oikean asumismuodon järjestymisessä.  

Kokonaisvaltaista tukea asumisen ja arjen haasteisiin 

Linnakodissa asiakkaiden arjen ja elämän hallintaa vahvistetaan henkilökunnan tuella. Tuki on kokonaisvaltaista ja moniammatillista sekä asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä. Työskentelyssä korostuvat asukkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, toimivat verkostot sekä osallisuuteen ja arjen aktiivisuuteen kannustava ote. Yksikössä tarjotaan päivittäin pienimuotoinen aamupala sekä erilaista yhteisöllistä toimintaa kaikille asiakkaille. Jokaiselle asiakkaalle myös nimetään omaohjaaja ja Sininauhan koulutettu henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.  

Aktiivista naapurustotyötä  

Asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Ajattelemme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja yhdenvertaiseen kohteluun. Kunnioitamme ihmisen itseisarvoa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.  

Keskustelemme jokaisen Linnakotiin muuttavan kanssa siitä, kuinka yksikön ympäristö otetaan huomioon. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että meillä asuvat ihmiset hyväksytään osaksi naapurustoa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuruston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa – tätä työtä kutsumme ympäristötyöksi. Ympäristötyötä tehdään myös päivittäin muun muassa kiertämällä yksikön lähiympäristössä ja tapaamalla naapurustoa.  

Osoite 

Linnankatu 39, Turku 

Ota yhteyttä 

Linnakodin tilapäismajoitusyksikkö 
Päivystävä puhelin 24/7 
Puh. 050 341 0243 
Yhteydenottolomake