Niittykoti

Niittykoti - Turku

Niittykodin toiminta päättyi 28.2.2022

Sininauha Oy:n Niittykoti tarjosi tuettua asumista kerrallaan noin 40 asunnottomuutta kokeneelle henkilöille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä asumiseen liittyviä haasteita.

Niittykodin toiminta on ollut vaikuttavaa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Se on tarjonnut ensimmäisen askeleen kohti pysyvää asuntoa ihmisille, jotka ovat saattaneet kokea asunnottomuutta jopa useiden vuosien ajan.

Asunto ensin -mallilla toimineessa yksikössä saavutettiin erittäin hyviä tuloksia: Vuoden aikana 46 prosenttia yksiköstä pois muuttamisista on ollut positiivisia eli asiakkaat pystyivät siirtymään hajasijoitettuun asuntoon tai päihteettömään yksikköön. Muista poismuutoista 36 prosenttia on ollut ”neutraaleja” eli asiakkaat on siirtyneet esimerkiksi päihdekuntoutukseen.

Laajan yhteistyökumppanitutkimuksemme mukaan tahot, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä Turussa, ovat arvostaneet työmme vaikuttavuuden ohella erityisesti sitä, että noudatamme toiminnassamme asunto ensin -periaatetta ja että ajatus ihmisarvon jakamattomuudesta näkyy työotteessamme.