Sahapuisto - Vantaa

Tuettua asumista ja arjen hallintaa Vantaan Rajatorpassa

Tuettua asumista Vantaalla

Asumispalveluyksikkö Sahapuiston asunnot Vantaan Rajatorpassa tarjoavat tuettua asumista erityisesti sellaisille pitkäaikaisasunnottomille, joilla on taustallaan päihde- ja mielenterveysongelmia.

Sahapuiston asumispalveluyksikössä tavoitteena on asukkaan asumisedellytysten parantaminen sekä kodin mahdollistaminen kaikille. Asuminen Sahapuistossa on tuettua asumista, arjen ja elämän hallintaa henkilökunnan tuella vahvistaen. Toiminta pohjautuu Asunto ensin -periaatteeseen, jossa ajatuksena on se, että ensin turvataan asuminen ja sitten alkaa muu sosiaalinen kuntoutuminen. Asunto on siis kuntoutumisen ensimmäinen askel: kun asuminen on kunnossa, voi paremmin keskittyä elämän- ja arjenhallinnan asioihin.

Asumispalveluyksikkö Sahapuistossa on 58 asuntoa, joista kaksi on perheasuntoa sekä yksi soluasunto. Asunnot ovat neljässä kerroksessa, eikä talossa ole hissiä. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Asukkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Teemme myös aktiivisesti työtä suvaitsevuuden ja moniarvoisuuden puolesta. Me ajattelemme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun. Kunnioitamme ihmisen itseisarvoa yksilönä ja yhteiskunnan jäseninä.

Keskustelemme jokaisen Sininauhan asuntoon muuttavan kanssa siitä, kuinka oman kodin ympäristö otetaan huomioon. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että jokainen Sininauhan kodissa asuva hyväksytään osaksi asuinalueen naapurustoa. Jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuriston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa kutsumme ympäristötyöksi.

Asumaan meille?

Kodin saamiseksi tulee ottaa yhteyttä Vantaan kaupungin asunnottomien tuen sosiaalityöntekijään, sillä asunnon saamisen edellytyksenä on asiakkuus kaupungin asunnottomien sosiaalipalveluissa.  Asuminen pohjautuu huoneenvuokralain mukaiseen sopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi. Asukkaille on lisäksi määritelty palvelumaksu.  Sininauhassa asuvalla on mahdollisuus osallistua ympäristötyöhön ja hänelle voidaan maksaa siitä työosuusrahaa.

Henkilökunta 24 h / 7 vrk
Puh. 046 601 9105

Sahatie 1
01650 Vantaa