Essi-Allianssi asumisen tukena

Asiakaslähtöistä asumisen turvaa, arjen hallintaa ja palveluohjausta Espoon seudulla.

Tehostettua apua asumisen onnistumiseen allianssimallilla

Essi-Allianssi on Espoon kaupungin suunnittelema, ratkaisukeskeinen yhteistyömalli, jonka tarkoituksena on yhteistyössä allianssin osapuolten kanssa löytää uudenlainen ja kokonaisvaltainen palvelukonsepti runsaasti palveluja käyttävälle asiakasryhmälle. Allianssissa on mukana Espoon kaupungin lisäksi Sininauha Oy, Edistia, Krits Ry ja Sininauhasäätiö.

Palvelun avulla mm. valmennetaan asiakkaita käyttämään julkisia palveluita, turvataan asumisen onnistumista, neuvotaan arjen hallinnan taidoissa ja vahvistetaan aktiivista elämän virettä.

Allianssin asiakkaat tarvitsevat monimuotoista, yksilöllisesti suunniteltua tukea arjen hallintaan. Kohderyhmänä ovat mm. asiakkaat, jotka tällä hetkellä ovat epätarkoituksenmukaisessa asumisessa, sekä asiakkaat, jotka ovat tuen tarpeen vuoksi asiakkaina samanaikaisesti monissa eri palveluissa. Asiakas voi olla myös esimerkiksi pitkäaikaisasunnoton, lastensuojelun jälkihuollon nuori, rikosseuraamuksesta vapautuva tai mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivä asiakas.

Allianssin asiakkaat saavat palvelua Asunto ensin -periaatteella. Asunto ensin -mallissa ajatuksena on se, että ensin turvataan asuminen ja sitten vasta voi alkaa muu sosiaalinen kuntoutuminen. Periaatteen mukaan asunto on siis päämäärän sijasta perustavanlaatuinen ensimmäinen lähtökohta, jotta sosiaalisen kuntoutumisen prosessi voi käynnistämiselle ja onnistumiselle.  Asunto ensin -malli korostaa asukkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, asumisen ja palvelujen eriyttämistä, yhteiskuntaan integroitumisen tukemista, haittojen vähentämisen orientaatiota sekä kokemusasiantuntijoiden osaamista.

Jokaisella Essi-Allianssin asiakkaalla on oma-ohjaaja, jonka kanssa käydään yhdessä läpi asumiseen ja elämiseen liittyviä pulmia ja haasteita.

Essi-Allianssin palvelupolku

 • Essi-Allianssin asiakkaaksi hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta.
 • Sosiaalityöntekijän arvio tilanteesta ja asiakkaan tarve/toive.
 • Sosiaalityöntekijä tekee palvelupyynnön Espoon SAP-ryhmään. Palvelupyyntööntärkeä saada mahdollisimman paljon taustatietoja asiakkaan asumishistoriasta.
 • Sap-Ryhmä arvioi pyynnön ja lähettää Essi-Allianssiin.
 • Essi-Allianssi arvioi miten ja kenen osapuolen johdolla asiakkaan kanssa työskentely aloitetaan.
 • Työskentely voidaan aloittaa käytännössä heti (verkosto n. 1kk).
 • Maksusitoumus Essi-Allianssille.
 • Asiakkaan tuen intensiivisyys elää asiakkaan tarpeiden mukaan.
 • Essi-Allianssin osapuolilla on myös rajallinen mahdollisuus tarjota tukiasuntoja asiakkaille.
 • Säännölliset seurantaryhmät SAP-ryhmän ja Essi-Allianssin välillä.
 • Johtoryhmässä osapuolet kehittävät matalalla hallinnolla palveluita asiakkaan eduksi.

Lisätietoja

www.essi-allianssi.fi

 

Ota yhteyttä:

Heikki Laukkanen

Allianssipäällikkö

Puh. 044 732 2741