Kotiin vietävät tukipalvelut

Tukipalvelujen tavoitteena on asumisen onnistuminen ja asiakkaan voimavarojen vahvistaminen, arjen taitojen tukeminen sekä yhteistyöverkostojen luominen.

Kotiin vietävät tukipalvelut

Asiakkaan tarpeet huomioiva yksilöllinen tukipalvelu

Kotiin vietävät palvelut tarjoavat räätälöityä, asiakkaan tarpeista nousevaa tukea, jonka tarkoitus varmistaa asumisen onnistuminen ja kannustaa asiakasta kohti itsenäisesti sujuvaa arjen hallintaa. Moniammatillinen tiimimme työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja käyttää erilaisia, asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivia menetelmiä työn tukena. Sen tavoitteena on turvata asumisen onnistuminen ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja, tukea arjen taitoja sekä luoda yhteistyöverkostoja – rakentaa asiakkaalle polku, joka kuljettaa kohti omaehtoista pärjäämistä ja itsenäistä, mielekästä arkea.

Toimimme aktiivisesti pääkaupunkiseudulla, Turun alueella ja Keski-Uudenmaan seudulla (Helsinki, Vantaa, Tuusula, Kerava, Järvenpää), lisäksi olemme mukana Espoon kaupungin koordimassa Essi-Allianssi -yhteistyöverkostossa.

Jokaisella palvelun piirissä olevalla on oma-ohjaaja, joka rakentaa luottamuksellisen yhteyden asiakkaaseen. Yhdessä voidaan asumisen kysymysten lisäksi selvitellä viranomaisasiointiin tai vaikkapa terveyteen tai ihmissuhteisiin liittyviä pulmia.

Miten palvelujen piiriin pääsee?

Palvelun piiriin voi hakeutua kunnan/ kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Jokainen tukipalvelua saava tekee aluksi kirjallisen tukipalvelusopimuksen vastuullisen/kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Siinä määritellään, mikä on palvelun tavoite, miten asiakasta tuetaan ja kuinka usein asiakas tapaa omaa tukihenkilöään.