Kotiin vietävät tukipalvelut

Tukipalvelujen tavoitteena on asumisen onnistuminen ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja, tukea arjen taitoja sekä luoda yhteistyöverkostoja.

Asiakkaan tarpeet huomioiva yksilöllinen tukipalvelu

Sininauha Oy tarjoaa asumisen ja arjen taitojen tukea kotiin vietävänä palveluna. Kotiin vietävä palvelu on asiakkaan tilanteen huomioiva yksilöllinen asumisen tukipalvelu. Sen tavoitteena on turvata asumisen onnistuminen ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja, tukea arjen taitoja sekä luoda yhteistyöverkostoja.

Toimimme aktiivisesti pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudenmaan seudulla (Helsinki, Vantaa, Tuusula, Kerava, Järvenpää), lisäksi olemme mukana Espoon kaupungin koordimassa Essi-Allianssi -yhteistyöverkostossa. Palveluitamme on tarjolla myös Varsinais-Suomessa ja Joensuussa (yhteistyössä Josna Ry:n kanssa).

Ohjaus ja neuvonta

 • tuetaan ja ohjataan päihde- ja tai mielenterveyskuntoutukseen
 • opastusta eri viranomaisten kanssa asioimisesta

Verkostotyö

 • kontaktien luominen viranomaisiin
 • tiivis ja tavoitteellinen yhteistyö
Jokaisella palvelun piirissä olevalla on oma-ohjaaja, joka rakentaa luottamuksellisen yhteyden asiakkaaseen. Yhdessä voidaan asumisen kysymysten lisäksi selvitellä viranomaisasiointiin tai vaikkapa terveyteen tai ihmissuhteisiin liittyviä pulmia.

Sosiaalinen tuki

 • kannustetaan aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen
 • motivoidaan asioiden hoitamisessa
 • kontaktien luominen omaisiin ja läheisiin

Tapaamiset

 • henkilökohtaiset tapaamiset asiakkaan kotona tai muussa ennalta sovitussa paikassa (min 1x viikko 1-2h)

Tiedonkulku ja yhteydenpito

 • raportointi palvelun ostajalle
 • asiakkaalla mahdollisuus käyttää tarvittaessa palveluntuottajan puhelinta/tietokonetta asioidessaan viranomaisten kanssa.

Asumisen turvaaminen

 • asuminen turvataan myös tilanteissa joissa asiakas on joutunut  sairaalaan, hoitolaitokseen, vankilaan tms. laitokseen. (paikkakohtaiset säännöt huomioiden)

 

Miten palvelujen piiriin pääsee?

Palvelun piiriin voi hakeutua kunnan/ kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Jokainen tukipalvelua saava tekee aluksi kirjallisen tukipalvelusopimuksen vastuullisen/kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Siinä määritellään, mikä on palvelun tavoite, miten asiakasta tuetaan ja kuinka usein asiakas tapaa omaa tukihenkilöään.

 

Sanni Joutsenlahti

Palvelupäällikkö

Puh. 040 7649105