Päihdepalvelut

Päihdepalvelumme muodostuvat kotiin tuotettavasta katkaisu- ja avohoidosta sekä opioidikorvaushoidosta.

Sininauha Oy:n päihdepalvelut tarjoavat asiakkaan kotona tapahtuvaa katkaisuhoitoa, kotiin tuotettavaa avohoitoa ja opioidikorvaushoitoa.

Toiminnassamme ensisijaista on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen: kuntoutuminen on monen tekijän summa ja siihen saattaa liittyä monenlaisia tuen tarpeita. Päihdepalveluissamme asiakas yksilöllisine tarpeineen on aina toimintamme keskiössä, ja kohtaamme hänet arvostavasti kokonaisena ihmisenä.

Tarjoamme turvallisen ympäristön ja kiireettömän ilmapiirin, jossa asiakasta kuunnellaan ja hänen ongelmiinsa etsitään yhdessä parhaita ratkaisuja.

Mittaamme säännöllisesti sekä asiakkaidemme tyytyväisyyttä että hoitotyömme vaikuttavuutta toimintamme kehittämiseksi edelleen.

Katkaisuhoitoa kotona

Asiakkaan omassa kodissa tarjottava katkaisuhoito on intensiivinen päihdekatko, joka tyypillisesti kestää muutamasta päivästä yhteen viikkoon. Katkon aikana asiakkaan koko elämäntilannetta voidaan kartoittaa ja varsinaisen katkaisuhoidon lisäksi tarjoamme keskustelutukea, neuvontaa ja ohjausta päihteettömyyttä tukeviin verkostoihin. Palvelut räätälöidään luottamuksellisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Katkaisuhoito tapahtuu Sininauha Oy:n lääkärin valvomana.

Avohoidolla tukea päihteettömyyteen

Kotiin tuotettava avohoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista kotona tapahtuvaa päihdekuntoutusta, jonka kesto on yleensä noin 2–6 kuukautta. Kuntoutusjakson ja tapaamisten sisältö suunnitellaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

Kotiin tuotettavan kuntoutuksen aikana asiakasta tavataan tiiviisti monta kertaa viikossa. Tapaamisilla tuetaan mielekkään, päihteettömän elämän rakentamista ja voimavaraistavien verkostojen syntymistä. Kuntoutuksen alussa asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja rakennetaan luottamusta. Kartoituksen jälkeen laaditaan asiakkaan tarpeista nouseva hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistuumin haetaan arkeen voimavaroja vahvistavia ankkuripaikkoja ja toimintoja, jotka tukevat päihteetöntä, merkityksellistä arkea. Erilaisiin vertaisryhmiin ja vertaistukeen voidaan mennä myös yhdessä asiakkaan niin toivoessa.

Kotiin tuotava avohoito sopii hyvin niille, joilla on edellytyksiä osallistua hoitoon kotoa käsin.

Opioidikorvaushoito

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettua lääkehoitoa. Sen tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja päihteettömyys tai riippuvuuden haittojen vähentäminen ja asiakkaan elämänlaadun parantaminen. Opioidikorvaushoidon lisäksi tarjoamme hoitoa tukevaa vertais- ja ryhmätoimintaa matalan kynnyksen osallisuutta kasvattavia menetelmiä hyödyntäen.

Korvaushoitoyksikkömme sijaitsevat Helsingissä Ruusulankadun asumispalveluyksikön yhteydessä ja Vantaalla päiväkeskus Illusian kanssa samoissa tiloissa. Asiakkaat tulevat tällä hetkellä korvaushoitomme piiriin yhteistyökuntien ja -hyvinvointialueiden (Helsinki ja Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet) lähetteellä.

Yhteystiedot:

Sininauha Oy | Päihdepalvelut
paihdepalvelut@sininauhakoti.fi

Opioidikorvaushoito Helsingissä: Ruusulankatu 10
ma–pe kello 8.30–10.30
puh. 044 737 7502

Opioidikorvaushoito Vantaalla: Rautkallionkatu 3
ma–pe kello 8.30–10.30
puh. 050 467 5119