Päihdepalvelut

Päihdepalvelumme tarjoavat opioidikorvaushoitoa klinikallamme sekä asiakkaan kotona tapahtuvaa katkaisuhoitoa ja kotiin tuotettavaa avohoitoa.

Sininauha Oy:n päihdepalvelut tarjoaa asiakkaan kotona tapahtuvaa katkaisuhoitoa sekä kotiin tuotettavaa avohoitoa. Lisäksi tuotamme opioidikorvaushoitoa klinikallamme.

Katkaisuhoitoa kotona

Asiakkaan omassa kodissa tarjottava katkaisuhoito on tyypillisesti muutamasta päivästä yhteen viikkoon kestävä, intensiivinen päihdekatko. Katkon aikana asiakkaan koko elämäntilannetta voidaan kartoittaa ja varsinaisen katkaisuhoidon lisäksi tarjolla keskustelutukea, neuvontaa ja ohjausta päihteettömyyttä tukeviin verkostoihin. Palvelua räätälöidään luottamuksellisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Katkaisuhoito tapahtuu Sininauha Oy:n lääkärin valvomana.

Avohoidolla tukea päihteettömyyteen

Kotiin tuotettava avohoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista kotona tapahtuvaa päihdekuntoutusta, jonka kesto on yleensä noin 6-12 viikkoa. Kuntoutusjakson ja tapaamisten sisältö suunnitellaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Kotiin tuotettavan kuntoutuksen aikana asiakasta tavataan tiiviisti monta kertaa viikossa. Tapaamisilla tuetaan mielekkään, päihteettömän elämän rakentamista ja voimavaraistavien verkostojen syntymistä. Kuntoutuksen alussa asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja rakennetaan luottamusta. Kartoituksen jälkeen laaditaan asiakkaan tarpeista nouseva hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistuumin haetaan arkeen voimavaroja vahvistavia ankkuripaikkoja ja toimintaa, joka tukee päihteetöntä, merkityksellistä arkea. Erilaisiin vertaisryhmiin ja vertaistukeen voidaan mennä myös yhdessä, asiakkaan niin toivoessa.

Korvaushoitoklinikka

Sininauha Oy:n päihdepalvelujen opioidikorvaushoitoklinikan asiakkaat tulevat tällä hetkellä korvaushoitomme piiriin yhteistyökuntiemme (Espoo, Kauniainen, kuntayhtymä Karviainen) lähetteellä.

Yhteystiedot:

Sininauha Oy | Päihdepalvelut

puh. 044 737 7502