Rekrytointi

Sininauhassa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hyvin koulutettu, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Tule töihin mukavaan ja innostuneeseen työporukkaan!

Tervetuloa töihin Sininauhaan!

Haluatko työntekijäksi Sininauhaan? Sininauha Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka työllä on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Sininauhassa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hyvin koulutettu, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Työntekijämme haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Arvostamme kokemusasiantuntijuutta ja vertaistyöntekijöitä.

Avoimet paikat

Täytä avoin hakemus

Sininauha Oy rekrytoi alan ammattilaisia sekä pidempiin että lyhyempiin työsuhteisiin. Mikäli olet kiinnostunut työmahdollisuuksista tai vaikka sijaistuksista meille, ole hyvä ja täytä avoin työhakemus: Avoin työhakemus

Uratarinat

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen

Henkilöstön vahva ammattitaito, osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen on kokonaisuus, jonka avulla varmistamme henkilöstömme monipuolisen rakenteen ja ammatillisen osaamisen Sininauha Oy :ssa. Tärkeä osa henkilöstön osaamisen kehittämistä on työssä oppiminen.

Koulutusten ja valmennusten lisäksi kannustamme seuraaviin menetelmiin:

 • työnohjaus, mentorointi, ammatillisen kehittymisen ryhmät
 • työyhteisöjen kehittämispäivät ja itse työn kehittäminen ja työssä kehittyminen
 • työkierto, sijaisuudet konsernin sisällä, vastuulliset eritystehtävät, urakehitys
 • projektit, kehittämishankkeet
 • vierailut ja opintokäynnit

Osaamisen johtaminen on systemaattista johtamistyötä, joka lähtee yhtiön strategisista tavoitteista ja osaamistarpeista. Tarpeen mukaan osaamista voidaan hankkia myös yhtiön ulkopuolelta.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen

Johtamista, kehittämistä ja jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat yhteiset henkilöstökäytänteet ja periaatteet. Painotamme työhyvinvointia, ammatillisuutta ja työssä kehittymistä. Hyvä yhteistyö ja tiedonkulku sekä työoloista, turvallisuudesta ja työilmapiiristä huolehtiminen ovat jokaisen konsernin työntekijän asia. Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan oma-aloitteisesti fyysisestä ja psyykkisestä omasta jaksamisestaan, terveydestään ja osaamisestaan sekä henkilökohtaisen ja työelämän yhteensovittamisesta.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi

 • painotamme toistemme arvostusta ja kunnioittavaa kohtaamista
 • korostamme esimies- ja työyhteisötaidoista sekä jokaisen vastuuta hyvästä työilmapiiristä
 • kehitämme työtehtäviä monipuolisiksi ja parannamme työolosuhteita.

Keskeisiä työvälineitä tässä ovat mm.

 • henkilöstön osallistaminen työn sisällön/työsisältöjen kehittämiseen ja päätöksentekoon
 • kehityskeskustelut
 • henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
 • erilaiset henkilöstökyselyt
 • riskien arviointi ja siihen pohjautuvat kehittämisohjelmat
 • hyvä ja kattava työterveyshuolto – sisältäen perusterveydenhuollon lisäksi erikoislääkäri konsultaation

Kannustamme työntekijöitämme fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen vapaa-ajallaan liikunta- ja kulttuuriseteleiden avulla.